Agrigent - adiuwanty dla rolnictwa

Korzyści ze stosowania adiuwantów

Adiuwanty nowej generacji oferują rolnikom cały szereg zalet. Poprawa właściwości cieczy roboczej powoduje poprawę skuteczności zabiegu, co z kolei przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

Adiuwanty to substancje, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu poprawienia jakości zabiegu. Adiuwanty same w sobie nie zwalczają patogenów, ani nie odżywiają roślin. Powodują natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej.