Agrigent - adiuwanty dla rolnictwa

Korzyści ze stosowania adiuwantów

Adiuwanty nowej generacji oferują rolnikom cały szereg zalet. Poprawa właściwości cieczy roboczej powoduje poprawę skuteczności zabiegu, co z kolei przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

Adiuwanty to substancje, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu poprawienia jakości zabiegu. Adiuwanty same w sobie nie zwalczają patogenów, ani nie odżywiają roślin. Powodują natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej.

Adiuwanty mogą oferować szereg funkcji:

  • Poprawa zwilżenia opryskiwanej powierzchni
  • „Rozciągnięcie” kropli oprysku na powierzchni liścia
  • Lepsze zatrzymanie substancji na powierzchni liścia
  • Zwiększenie penetracji miejsc trudnodostępnych
  • Wyrównanie wielkości kropel – zapobieganie znoszeniu przez wiatr
  • Ograniczenie zmywaniu przez deszcz
  • Korygowanie odczynu bądź twardości wody
  • Zapobieganie pienieniu się

Wyższa jakość wykonywanego oprysku w oczywisty sposób przekłada się na poprawę skuteczności zabiegu – lepiej chronione i nawożone uprawy to wyższy plon. Poprawa skuteczności to także dodatkowe korzyści w postaci:

  • Możliwości stosowania niższych dawek środków ochrony roślin przy zachowaniu podobnej skuteczności jak przy dawkach wyższych
  • Możliwość zmniejszania ilości wody używanej do oprysku, co skraca czas pracy poświęcany na przejazdy i uzupełnianie cieczy roboczej

W przypadku trudnych do zwalczenia chorób, szkodników czy chwastów, dodawanie adiuwantów powoduje poprawę skuteczności zabiegu oraz ogranicza uodparnianie się patogenów.

Adiuwanty pozwalają także na ograniczanie kosztu zabiegu, poprzez znaczną poprawę skuteczności generycznych środków ochrony roślin. Tak zwane generyki zwykle są tańsze niż preparaty markowe, jednak ich formulacja może nie być tak dobra. Odpowiednio dobrane adiuwanty pozwalają na zniwelowanie tej różnicy i wykonanie zabiegu niższym kosztem.

Wyżej wymienione korzyści ekonomiczne to nie wszystko. Skuteczne zabiegi pozwalają na ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne, co w dzisiejszych czasach nabiera coraz większego znaczenia.