Agrigent - adiuwanty dla rolnictwa

Agrigent DEFOMA

Adiuwant odpieniający. Likwiduje pianę w cieczach użytkowych agrochemikaliów.

ZASTOSOWANIE

DEFOMA powoduje zbicie piany powstającej podczas mieszania środków chemicznych. Wykazuje wysoką skutecznośc w rozbijaniu piany nawet przy silnie pieniącym się środku.

DAWKOWANIE

5 – 10 ml na każde 100 l cieczy roboczej

KOMPATYBILNOŚĆ

DEFOMA może być stosowana łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu).

ZALECENIA OGÓLNE

Przechowywać w chłodnym i dobrze przewietrzanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, iskier i innych źródeł zapłonu. Chronić preparat przed przemarznięciem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od produktów spożywczych. Należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach i nie przekraczać zalecanej dawki. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i utrzymując stałą temperaturę. Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do dostarczenia produktu w zamkniętym opakowaniu, do stosowania zgodnie z zalecanymi dawkami dla poszczególnych upraw. Potencjalne ryzyko jest po stronie użytkownika.