Agrigent - adiuwanty dla rolnictwa

Agrigent FANTASTICK

Adiuwant zapobiegający pękaniu łuszczyn i osypywaniu nasion.
Minimalizuje straty nasion rzepaku, zwiększa równomierność dojrzewania, poprawia jakość nasion.

ZASTOSOWANIE

FANTASTICK może być stosowany w uprawie rzepaku, grochu i innych roślin strączkowych.

FANTASTICK tworzy membranę chroniącą łuszczynę przed przedostawaniem się kropel deszczu, skracając w ten sposób czas schnięcia łuszczyny. Zmniejsza podatność łuszczyn na pękanie i zwiększa stopień ich wypełnienia.

DAWKOWANIE

FANTASTICK przy zachowaniu stężenia 0,25 – 0,3%.

KOMPATYBILNOŚĆ

FANTASTICK jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin. Przed wykonaniem mieszaniny zbiornikowej należy wykonać próbę kontrolną. Nie zaleca się mieszania z borem, związkami o właściwościach zasadowych, utleniaczami, metalami, kwasami, preparatami z grupy nadchloranów lub azotanów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

  1. Napełnić zbiornik wodą do 3/4 jego pojemności
  2. Dodać FANTASTICK przy zachowaniu stężenia 0,25 – 0,3% do zbiornika z włączonym mieszadłem
  3. Zalecana ilość cieczy roboczej: 200-300 l/ha

TERMIN ZASTOSOWANIA

FANTASTICK należy zastosować w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin. Unikać aplikacji w warunkach silnego nasłonecznienia oraz przy wysokich temperaturach w ciągu dnia. Preparat należy zastosować, gdy większość łuszczyn zmienia intensywnie zielony kolor z ciemnozielonego na jasnozielony.

ZALECENIA OGÓLNE

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od produktów spożywczych. Należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach i nie przekraczać zalecanej dawki. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i utrzymując stałą temperaturę. Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do dostarczenia produktu w zamkniętym opakowaniu, do stosowania zgodnie z zalecanymi dawkami dla poszczególnych upraw. Potencjalne ryzyko jest po stronie użytkownika.