Agrigent - adiuwanty dla rolnictwa

Agrigent REMIX

Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych.

Adiuwant ten zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

ZASTOSOWANIE Agrigent REMIX

Zalecana dawka: 0,2 – 0,4 l/ha

Maksymalne stężenie: 1,0 % (1 litr środka REMIX w 100 l cieczy użytkowej)

Maksymalna ilość zabiegów: Zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin.

Najpóźniejsza data zabiegu: Zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin oraz z uwzględnieniem wskazówek stosowania poniżej.

Inne specyficzne wymagania: Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Wskazówki stosowania: do użycia z zarejestrowanymi środkami ochrony roślin w rolnictwie/ogrodnictwie. Przed użyciem przeczytaj etykietę-instrukcję stosowanego łącznie środka ochrony roślin. Przed zastosowaniem po raz pierwszy REMIX na każdej uprawianej roślinie oraz w mieszance z innymi środkami należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy na danym gatunku i odmianie  nie występują objawy uszkodzenia roślin. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktu

SKŁAD CHEMICZNY Agrigent REMIX

732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przygotowaniem cieczy użytkowej aparatura używana do zabiegów musi być czysta.

Przestrzegać warunków mycia i mieszania opisanych w etykietach-instrukcjach środków ochrony roślin, stosowanych łącznie z REMIX.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Przestrzegać zaleceń znajdujących się w etykiecie-instrukcji stosowania środka mieszanego z REMIX. Na końcu do cieczy użytkowej dodać preparat REMIX.

PLIKI DO POBRANIA

pdf Agrigent Remix – Karta charakterystyki